tu jesteś: Prawo w LSM ::

Dziś jest: Wtorek, 24.04.2018

Prawo w LSM

Ustawa - Prawo Spółdzielcze

Więcej


Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Więcej


Ustawa o dodatkach mieszkaniowych

Więcej


Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dodatków mieszkaniowych

Więcej


Statut Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lublinie

Więcej


Regulamin Rady Nadzorczej Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Więcej


Regulamin Komisji problemowych Rady Nadzorczej Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Więcej


Regulamin Rad Osiedli Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Więcej


Regulamin rozliczenia opłat za energię cieplną zużytą na potrzeby CO i CW

Więcej


Regulamin przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w zasobach Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Więcej


Regulamin określający obowiązki Sółdzielni i członków w zakresie napraw

Więcej


Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków

Więcej


Regulamin określający zasady funkcjonowania handlu i usług na targowisku przy ul Wileńskiej 21 w Lublinie

Więcej


Regulamin wymiany stolarki okiennej w zasobach Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Więcej


Zasady rozliczania kosztów energii elektr. dla zespołów garażowych wyposażonych w liczniki zbiorcze

Więcej


Reg. uzupełniania wkładów budowlanych i mieszkaniowych z tyt. poniesionych nakładów na modernizację

Więcej


Regulamin używania lokali w domach Spółdzielni oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców

Więcej


Regulamin przetargu na roboty remontowo-budowlane, instalacyjne, konserwacyjne oraz inne

Więcej


Regulamin gospodarki finasowej w Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Więcej


Regulamin rozliczeń wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Więcej


Regulamin funduszu remontowego w Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Więcej


Regulamin najmu lokali w Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Więcej


Regulamin budowy, finansowania i ustanawiania praw do lokali w zadaniu inwestycyjnym Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. P. Wołodyjowskiego w Lublinie

Więcej


Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul.Rzeckiego 21
20-637 Lublin
tel.: 81 525 14 18
fax.: 81 524 32 23
e-mail: info@spoldzielnialsm.pl
Godziny otwarcia spółdzielni

Poniedziałek, wtorek, środa

7.00 - 15.00

Czwartek               Piątek

7.00 - 17.00          7.00 - 13.00