tu jesteś: Dom Seniora ::

Dziś jest: Wtorek, 24.04.2018

Dom Seniora

  Dom Seniora Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zlokalizowany jest na terenie jednego z osiedli LSM, osiedla im. Bolesława Prusa przy ulicy Pozytywistów 16.
        Działalność jego na rzecz osób starszych, potrzebujących doraźnej opieki socjalnej i medycznej datuje się od grudnia 1985r.
        Obiekt ten usytuowany jest w trzech pięknie położonych niskich budynkach, połączonych w jeden kompleks, na skarpie nad wąwozem przy parku „RURY”. Część mieszkalna Domu Seniora to 60 mieszkań jedno i dwupokojowych, o metrażu od 27 m² do 40 m², o łącznej powierzchni użytkowej 1924 m².
        Stanowi to 38 sztuk mieszkań jednopokojowych, 14 dwupokojowych i 8 trzypokojowych będących w dyspozycji obsługi medycznej i socjalnej Domu Seniora. Są to lokale samodzielne z odrębną kuchnią i węzłem sanitarnym. Mieszkania przeznaczone są dla osób powyżej 55 roku życia, emerytów, rencistów , osób samotnych i małżeństw, z których jedno z małżonków odpowiada powyższym kryteriom.
        Lokale przydzielane są w pierwszej kolejności dla osób zamieszkałych w zasobach Spółdzielni, w zamian za postawienie dotychczas zajmowanych mieszkań do dyspozycji Spółdzielni. Posiadają status lokatorskiego prawa do lokalu, bez możliwości zmiany charakteru prawa lokatorskiego na własnościowe lub na odrębną własność lokalu. Prawo do meldunku w zasobach Domu Seniora mają tylko osoby, którym zostało przydzielone mieszkanie oraz ich współmałżonkowie.
        Zasady te pozwalają na zachowanie pierwotnej idei funkcjonowania Domu Seniora, zapewniają ciągłą rotację jego mieszkańców i dostępność dla osób spełniających kryteria przydziału.
        Mieszkańcy Domu Seniora aktywnie uczestniczą w życiu zarówno osiedla im.B.Prusa jak również całej Spółdzielni. Mają swojego przedstawiciela w głównych organach samorządowych Spółdzielni, tj. w Radzie Osiedla im. B.Prusa i na Zebranie Przedstawicieli LSM.
        Ponadto czynnie uczestniczą w organizowanych przez Spółdzielnię, za pośrednictwem Domu Kultury LSM, imprezach kulturalno-oświatowych, festynach, odbywających się zarówno w siedzibie Domu Kultury przy ulicy K.Wallenroda 4a, jak również bezpośrednio w Domu Seniora przy ulicy Pozytywistów 16.
        Taka forma działalności pozwala na szersze uczestnictwo i większy dostęp mieszkańców do organizowanych spotkań tematycznych np. z okazji Dnia Babci, Dziadka, Matki. W czasie tych spotkań Dom Kultury LSM przygotowuje część artystyczną, podczas której mają okazję do zaprezentowania swojego dorobku artystycznego dzieci z Przedszkoli znajdujących się na terenie LSM i prowadzących stałą współpracę z Domem Kultury LSM.
        Corocznie bardzo aktywnie znaczna część mieszkańców bierze udział w organizowanym przez Spółdzielnię konkursie na „Najpiękniej ukwiecony balkon”.        
        Dodatkowo w składzie kompleksu Domu Seniora oprócz części mieszkalnej znajduje się wyodrębniona część socjalno – usługowa o powierzchni 902 m². Na tym obiekcie swoją działalność prowadzi Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 3, który został powołany do życia 15 maja 1986 roku. Wchodzi on w skład Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Lublinie . Uczestnikami DDPS Nr 3 są zarówno stali mieszkańcy Domu Seniora LSM, jak również osoby potrzebujące pomocy z dzielnicy LSM, a w szczególnych uzasadnionych przypadkach z innych dzielnic miasta Lublina.
        DDPS nr3 jest ośrodkiem wsparcia dla osób w wieku emerytalnym, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

 

Główne zadania DDPS nr 3 to udzielanie pomocy :

 • Socjalnej

 • Medycznej

 • Psychologicznej

  oraz pzeciwdziałanie osamotnieniu i odrzuceniu poprzez różne formy terapii oraz oparcia społecznego dla osób starszych i potrzebujących.

Oferta usług świadczonych w DDPS nr 3 obejmuje :

 • Usługi bytowe - w ramach których proponuje; wyżywienie, śniadania, obiady, usługi pralnicze

 • Usługi prozdrowotne - opieka pielęgniarska i rehabilitacja leczniczo-usprawniająca

 • Usługi wspomagające i aktywizujące -

  • zajęcia terapeutyczno-rozwijające

  • muzykoterapia

  • organizacja czasu wolnego

  • wsparcie psychologiczne

        Część tych usług może być realizowana bezpośrednio w miejscu zamieszkania uczestników DDPS nr 3, w ramach tzw. punktu domowej opieki.

Zakres tej oferty obejmuje :

 • obiady z dowozem do miejsca zamieszkania

 • opiekę pielęgniarską w niezbędnym zakresie

 • rehabilitację leczniczo-usprawniającą

 • wsparcie psychologiczne

 • umożliwienie uczestniczenia w imprezach organizowanych w DDPS nr3.

        W ramach rozszerzonej działalności, od marca 2002 roku na terenie tutejszej placówki prowadzona jest Grupa Wsparcia dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych. Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach 14ºº - 18°°. Mają one na celu wspieranie rodziców i opiekunów w sprawowaniu podstawowych funkcji wychowawczo-bytowych.

 

Organizowany jest dzieciom czas wolny poprzez różnorodne zajęcia :

 •   terapeutyczno-rozwijające

 • zajęcia z zakresu profilaktyki społecznej i socjoterapii

 • pomoc w nauce

 • zajęcia edukacyjne

 • gry i zabawy sportowo-rekreacyjne

 

        Dzieci uczestniczące w zajęciach, mają zapewnioną podstawową pomoc pielęgniarską oraz możliwość skorzystania w ramach usług bytowych, z podwieczorków.
        Prowadzenie na terenie Domu Seniora zajęć zarówno dla dzieci jak i innych osób z zewnątrz, pozwala na integrację stałych mieszkańców domu z otoczeniem, zapobiega izolowaniu się ich tylko w swojej grupie wiekowej.
        Zasady i sposób funkcjonowania Domu Seniora Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pozwoliły na stworzenie miejsca, w którym osoby starsze zostały otoczone opieką, pomocą, mając jednocześnie zapewnioną niezależność i samodzielność. Wielu osobom zamieszkanie w Domu Seniora umożliwiło prowadzenie i uczestniczenie w normalnym życiu. Zyskali opiekę, wsparcie i bliski kontakt z innymi ludźmi. Jest to szczególnie ważne dla osób samotnych, które we wcześniejszych miejscach zamieszkania, często czuły się odizolowane, osamotnione, zdane tylko na siebie.
        Mieszkańcy mają możliwość uczestniczenia w różnych zajęciach, które ich aktywizują, integrują, sprawiają, że mogą czuć się potrzebni, mają zorganizowany wolny czas. Uczestniczą w nich w zależności od zainteresowań i własnych potrzeb.
        Są to spotkania okazjonalne, okolicznościowe, wspólne śpiewy, wieczorki taneczne, spotkania recytatorskie, itp.
        Całości dopełnia wspaniała lokalizacja obiektu. Usytuowany jest on na południowych obrzeżach osiedla, z malowniczym widokiem na wąwóz i park, który swe piękno kolorów najbardziej oddaje jesienią, jesienią życia.

         Bliższych informacji na temat spełnienia, warunków zamieszkania w Domu Seniora udziela dział Członkowaski LSM , tel. 528-07-22.

 

Opracowanie: J.Romańczuk

 

Dom seniora:

 

 

Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul.Rzeckiego 21
20-637 Lublin
tel.: 81 525 14 18
fax.: 81 524 32 23
e-mail: info@spoldzielnialsm.pl
Godziny otwarcia spółdzielni

Poniedziałek, wtorek, środa

7.00 - 15.00

Czwartek               Piątek

7.00 - 17.00          7.00 - 13.00